Законопроект №1302 від 09.12.2014 "Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

9 Грудень 2014

Метою законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо запобігання корупції, надання додаткових гарантій захисту та зменшення кількості документів для отримання допомоги" є гарантування виконання принципу верховенства права шляхом забезпечення рівності громадян на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Розглядаючи даний законопроект потрібно відштовхуватися від кількох основних аспектів:
1)    сьогоднішнє першочергове завдання в Україні – боротьба з корупцією;
2)    Конституція України гарантує право на соціальний захист громадян та забороняє привілеї чи обмеження за будь якими ознаками, в тому числі за ознаками майнового стану чи місця проживання;
3)    органи державної влади та місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність за кошти народу, а отже Верховна Рада України повинна максимально спростити механізми звернення до органів та законодавчо стимулювати ефективну взаємодію інформаційних ресурсів цих органів.

З метою боротьби з корупцією нами запропоновано:
- запозичити ефективний досвід нової редакції закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», а саме частини четвертої статті 11, яка встановлює, що законом визначений вичерпний перелік документів, який необхідно надати для отримання допомоги. Дані зміни відображені в пропозиції щодо доповнення частини третьої статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
- позбавити корупційної складової частину другу статті 7, яка давала можливість місцевим адміністраціям, при наявності окремо визначених законом підстав, на власний розсуд вирішувати чи надавати допомогу чи не надавати її, а саме: слова «…державна соціальна допомога може бути призначена місцевою державною адміністрацією на підставі…» запропоновано замінити на словами «…державна соціальна допомога призначається місцевою державною адміністрацією на підставі…».

Стаття 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» дає наступні визначення:
-    державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям - щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім'ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї;
-    малозабезпечена сім'я - сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.
Вищенаведені положення дають можливість зробити висновок, що єдиним критерієм визначення права сім’ї на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям є підрахунок її середньомісячного сукупного доходу, а не встановлення фактів володіння чи користування земельною ділянкою, нерухомими або рухомими активами тощо.

Варто також відзначити, що Методика обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України № 486/202/524/455/3370 від 15.11.2001 р. з наступними змінами та доповненнями визначає, що до сукупного доходу сімей входять доходи від здавання житлового приміщення (будинку) або інших будов у найм або в оренду (на підставі довідок органів державних податкових адміністрацій) (пункт 5.7); доходи від земельних ділянок, наданих для ведення городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі (пункт 5.16) тощо.
Виходячи з вищенаведеного, нами запропоновані наступні зміни в Законі України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

1)    виключити дві підстави для не призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, а саме:
- «у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму)»;
- «у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 га, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід»;

2)    у частині другій статті 7  виключити таке речення: 
«Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги».

З метою спрощення механізму звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування для отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям нами запропоновано запозичити ефективний досвід нової редакції закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», а саме частини четвертої та п’ятої статті 11, яка встановлює, що законом визначений вичерпний перелік документів, який необхідно надати для отримання документів та встановлює, що орган праці та соціального захисту населення самостійно отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, з державних реєстрів та в порядку обміну інформацією всі необхідні відомості для призначення такої допомоги, що й було зроблено в пропозиції нової редакції частини п’ятої статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Виходячи з вищенаведеного, керуючись статтями 1, 8, 24, 46 Конституції України, які визначають, що Україна є правовою державою, в якій діє принцип верховенства права (абзац другий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року N15-рп/2004 (v015p710-04): «Верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема, у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо»), яка гарантує право громадян на соціальний захист та в якій не може бути привілеїв чи обмежень, у тому числі за місцем проживання чи майнового стану, нами було розроблено проект закону України «Про внесення змін до закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» щодо запобігання корупції в сфері надання допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання їм додаткових гарантій захисту та зменшення кількості документів для отримання такої допомоги», який необхідно прийняти в найкоротші строки.

При прийнятті рішення по даному законопроекту звертаю увагу Верховної Ради України, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, влада українського народу є первинною, єдиною і невідчужуваною. Тобто органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють владу в Україні, що походить від народу (Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року N 6-рп/2005 (v006p710-05) і саме народ нас просить у численних зверненнях прийняти даний законопроект.

Прийняття законопроекту має забезпечити:
-    усунення дискримінаційного режиму щодо окремих малозабезпечених сімей;
-    усунення можливостей зловживань у відносинах надання державної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
-    спрощення механізму отримання допомоги малозабезпеченими сім’ями та скорочення витрат на додаткові довідки.

Ініціатор(и) законопроекту:
Головний комітет:
  • Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
Інші комітети:
  • Комітет з питань бюджету
  • Комітет з питань запобігання і протидії корупції
  • Комітет з питань європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи: