Законопроект №0913 від 27.11.2014 "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (щодо забезпечення виконання судових рішень)

27 Листопад 2014

Законопроект №0913 від 27.11.2014 "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (щодо забезпечення виконання судових рішень)" спрямований на усунення прогалин у законодавстві щодо виконання рішень Європейського Суду з прав людини з метою захисту прав і свобод громадян України.

Виконання рішень Європейського суду по правам людини в Україні регламентуються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Регламентом Європейського суду по правам людини, Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини», Законом України «Про виконавче провадження», Цивільним процесуальним кодексом, Кодексом адміністративного судочинства та іншими нормативно-правовими актами.

Основним нормативно-правовим актом є Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» виконання рішення  може проводиться в двох формах, перша це - вжиття заходів загального характеру, а друга - виплата стягувачу відшкодування та вжиття додаткових заходів  індивідуального  характеру. Однак, як свідчить практика винесені рішення Європейського Суду належним чином не виконується. 

Зокрема, за оприлюдненими даними Європейського Суду з прав людини кількість справ, що надходять до розгляду з України є по кількості майже найбільшими серед усіх країн–членів Ради Європи. Наразі Україна займає четверте місце разом з Росією, Туреччиною і Румунією по кількості звернень громадян до Європейського Суду з прав людини. Фактично, кожна десята скарга до Страсбурга надходить саме від громадянина України – сьогодні на розгляді 8 тисяч заяв від українського позивача.  

Відповідно до статті 46 Конвенції про права людини покладається обов'язок на державу, яка ратифікувала Конвенцію, виконувати остаточне рішення Європейського Суду з прав людини. Контроль за належним виконанням рішення покладається на Комітет Міністрів Ради Європи.

Крім цього, 22 січня 2013 в Страсбурзі відбулось засідання в рамках пленарного засідання сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). На цьому засіданні велика увага приділялась тому, що держави-учасниці несуть «основну відповідальність» за ефективне застосування на національному рівні Європейської конвенції з прав людини. 

В той же час, у Страсбурзі зазначають, що виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні знаходиться не в кращому стані. Україна увійшла в десятку країн поруч з Болгарією, Грецією, Італією, Молдовою, Польщею, Росією, Румунією та Туреччиною, в яких систематично виникають затримки у виконанні рішень Європейського Суду. Дуже розповсюдженими стали непоодинокі випадки неможливості виконання або виконання із запізненням рішень Європейського Суду. 

З огляду на важливість належного виконання Україною своїх зобов’язань як члена Ради Європи та сторони Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод прийняття проекту Закону є дуже важливим.

Прийняття даного проекту дозволить прискорити виконання рішень Європейського Суду з прав людини та реалізувати права громадян на справедливий судовий розгляд.

 

Ініціатор(и) законопроекту:
 
Головний комітет:
  • Комітет з питань правової політики та правосуддя
Текст законопроекту та супровідні документи: