Проект Закону №1589 від 23.12.2014 про внесення змін до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (щодо управління господарськими товариствами енергетичної галузі)

23 Грудень 2014

Головною метою законопроекту №1589 від 23.12.2014 є доповнення переліку об'єктів управління державної власності, наведеного у абзаці третьому частини п’ятої статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності", господарськими товариствами електроенергетичної галузі 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких передані в управління уповноваженому органу управління.

Внесення зазначених змін до Закону матиме наслідком досягнення виконання стратегічних завдань, передбачених підпунктом 3.1.4. Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145-р, а саме – забезпечення належного використання господарськими товариствами електроенергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких передані в управління уповноваженому органу, цільових коштів (обсягу інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, а також кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.

Також, ухвалення законопроекту дозволить уникнути збільшення тарифів на електричну енергію, що виробляється господарськими товариствами електроенергетичної галузі 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких передані в управління уповноваженому органу управління, та, як наслідок, і тарифів на електричну енергію для кінцевих споживачів електричної енергії. 

Зазначене пов’язано з тим, що цільові кошти (обсяг інвестиційної складової) і кредитні кошти (у складі тарифу), які спрямовуються такими господарськими товариствами на фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України не буде призводити до збільшення чистого прибутку та відповідного збільшення податкового навантаження та відповідного відрахування частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку у статутному капіталі.

Головний комітет:
  • Комітет з питань економічної політики
Інші комітети:
  • Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
  • Комітет з питань бюджету
  • Комітет з питань запобігання і протидії корупції
  • Комітет з питань європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи: